Home

Prijs voor Schilderkunst van de Stad Mechelen 2018
Grote Prijs Ernest Albert

REGLEMENT

(goedgekeurd door het Comité Ernest Albert te Mechelen, 6 februari 2018)

Artikel 1
Het stadsbestuur van Mechelen schrijft een tweejaarlijkse kunstprijs uit onder de benaming “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs wordt om de beurt, en in volgorde van de hierna vermelde disciplines, toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst/vrije grafiek. In 2018 komt de discipline SCHILDERKUNST aan bod.

Artikel 2
Het bedrag van de prijs voor het jaar 2018 bedraagt 7.500 EURO.

Artikel 3
De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, werkend of gestudeerd hebbend in België). De professionaliteit wordt bij inschrijving aangetoond door vermelding van het diploma Hoger Kunstonderwijs of door aantoonbare professionele ervaring in het kunstenveld (wat moet blijken uit het CV)

Onder schilderkunst wordt verstaan: tweedimensionale kunstwerken utgevoerd in verf op eender welke drager met deze beperking (betreft afmetingen, gewicht en/of vergankelijk materiaal) dat de werken moeten tentoongesteld kunnen worden in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen. (zie verder)

Er wordt, ter nagedachtenis van mevrouw Marcelle Breugelmans, weduwe van de heer Ernest Albert en de schenkster van deze kunstprijs, verwezen naar de voorkeur van de schenkster voor de figuratieve vorm van de beoefende kunstdiscipline.

Artikel 4
De jurering gebeurt in twee ronden.

1) De eerste selectie gebeurt op basis van een ingezonden portfolio.
Deze portfolio bestaat uit:

  • het volledig ingevuld inschrijvingsformulier; (zie: prijsernestalbert.be)
  • kleurafbeeldingen van minimaal 3 en maximaal 10 werken met vermelding van titel, jaartal, techniek en afmeting;
  • een recent curriculum vitae met vermelding opleiding, een lijst van tentoonstellingen, eerder verworven prijzen en andere relevante informatie (vb. Tekstmateriaal, recensies, Links naar website(s) waar meer werk van de kunstenaar te zien is)

De portfolio kan uitgeprint op A4 of A3 papier* of digitaal aangeleverd worden op USB-stick (in één bestand als pdf of powerpoint – opgepast NIET als een reeks aparte jpeg’s).

Ten laatste op maandag 16 april 2018 (postdatum) te bezorgen aan:

Academie voor Beeldende Kunsten
ter attentie van Comité Ernest Albert,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

(* papieren dossiers kunnen na het jureringsproces, en dit ten laatste op 28 juni 2018, afgehaald worden op het secretariaat van de Academie Mechelen)

De digitale versie kan ook, indien niet groter dan 10MB, gemaild worden naar ernest.albert@mechelen.be (de naam van het bestand bevat de naam van de indienende kunstenaar). Grotere bestanden kunnen verzonden worden naar hetzelfde adres via WeTransfer.com

TIP: grote PDF-bestanden kunnen ‘gecompresseerd’ worden op websites zoals ‘smallpdf.com’

2) Op basis van de ingezonden portfolio en eventuele bijkomende gesprekken en/of atelierbezoek selecteert de jury x-aantal kunstenaars om hun werk tentoon te stellen in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.

De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk zelf te komen installeren. Heen- en terugtransport en installatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Voor de installatie in de tentoonstellingszalen is er assistentie voorzien van het Cultuurcentrum en Academie Mechelen. De installatie van de werken gebeurt in overleg met een curator.

De geselecteerde kunstenaar stelt in overleg met de organisatie x-aantal digitale beelden (goed voor print en vrij van rechten) ter beschikking voor een publicatie.

De werken moeten (na afspraak) geïnstalleerd worden in de periode van maandag 11 juni tot en met donderdag 14 juni 2018.

De jury duidt onder de tentoongestelde kunstenaars een winnaar en eventueel eervolle vermeldingen aan.

De opening van de tentoonstelling, bekendmaking en uitreiking van de prijs gaat door op zondag 17 juni 2018 (o.v. om 11 uur) in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.

De tentoonstelling loopt van 17 juni tot en met zondag 19 augustus 2018 en is gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 13 tot 18u.

De tentoongestelde werken dienen (na afspraak) afgehaald te worden op 20 of 21 augustus 2018.

Artikel 5
Elke deelnemer staat zelf in voor het heen- en terugtransport van zijn/haar werken.

De tentoongestelde werken worden door de organisatie ‘nagel tot nagel’ verzekerd.
De deelnemer bezorgt tijdig een gedetailleerde lijst van de te verzekeren werken.
De organisatie behoudt zich het recht voor om verzekeringswaarden te onderhandelen.

Artikel 6
De jury bestaat uit minimaal één vast lid van het Comité Ernest Albert aangevuld met externe juryleden en wordt voorgezeten door de directeur van de Academie Mechelen (zonder stemrecht). Leden van het Comité Ernest Albert kunnen als waarnemer aanwezig zijn op de jury.

Artikel 7
De beslissing van de jury is onherroepelijk en iedere deelnemer verklaart er zich mee akkoord door het feit van zijn deelneming. De onderscheiding kan binnen dezelfde discipline slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend worden.

Download hier het reglement.
Download hier het inschrijvingsformulier in PDF.
Download hier het inschrijvingsformulier in Word.

INFO: 015 28 29 90 – ernest.albert@mechelen.bewww.prijsernestalbert.be