2021

Prijs voor Beeldhouwkunst van de Stad Mechelen
Grote Prijs Ernest Albert

REGLEMENT

Artikel 1: Het stadsbestuur van Mechelen schrijft een tweejaarlijkse kunstprijs uit onder de benaming “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs zal om de beurt, en in volgorde van de hierna vermelde disciplines, toegekend worden aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst/vrije grafiek. In 2021 komt de discipline BEELDHOUWKUNST aan bod.

Artikel 2: Het bedrag van de prijs voor het jaar 2021 bedraagt 7.500 EURO.

Artikel 3: De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, werkend of gestudeerd hebbend in België). De professionaliteit wordt bij inschrijving aangetoond door vermelding van het diploma Hoger Kunstonderwijs of door aantoonbare professionele ervaring in het kunstenveld (wat moet blijken uit het CV)

Onder beeldhouwkunst wordt verstaan: ruimtelijke kunstwerken uit eender welk materiaal met deze beperking (betreft volume, gewicht en/of vergankelijk materiaal) dat de werken moeten tentoongesteld kunnen worden in De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen. (zie verder)

Er wordt, ter nagedachtenis van mevrouw Marcelle Breugelmans, weduwe van de heer Ernest Albert en de schenkster van deze kunstprijs, verwezen naar de voorkeur van de schenkster voor de figuratieve vorm van de beoefende kunstdiscipline.

Artikel 4: De jurering gebeurt in twee ronden.

1) De eerste selectie gebeurt op basis van een ONLINE ingevuld inschrijvingsformulier en een geüploade portfolio (max. 20 MB)

Deze portfolio bestaat uit:
• persoonsgegevens (zie online inschrijvingsformulier);
• kleurafbeeldingen van minimaal 3 en maximaal 10 beeldhouwwerken met vermelding van titel, jaartal, techniek en afmeting, en eventueel beschrijving;
• een recent curriculum vitae met een lijst van tentoonstellingen, eerder verworven prijzen en andere relevante informatie (vb. Links naar website(s) waar meer werken van de kunstenaar te zien is)

De portfolio kan ENKEL digitaal geüpload worden als één bestand als pdf of powerpoint – opgepast NIET als een reeks aparte documenten of jpeg’s.
De maximale grootte van het bestand is 20 MB.

Ten laatste op 31 januari 2021 via de website: www.prijsernestalbert.be

2) Op basis van de ingezonden portfolio en eventuele bijkomende gesprekken en/of atelierbezoek selecteert de jury x-aantal kunstenaars om hun werk tentoon te stellen in De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk zelf te komen installeren in De Garage. Heen- en terugtransport en installatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Voor de installatie in De Garage is er beperkte assistentie voorzien. De plaatsing van de werken gebeurt in overleg met een curator.

De werken moeten (na afspraak) geïnstalleerd worden in de periode van 8 tot 18 maart 2021

De jury duidt onder de tentoongestelde kunstenaars een winnaar en eventueel eervolle vermeldingen aan.

De opening van de tentoonstelling, bekendmaking en uitreiking van de prijs gaat door op zaterdag 20 maart 2021 om 11u (o.v.) in De Garage, Ruimte voor Actuele Kunst, Onder den Toren 12, 2800 Mechelen.

De tentoonstelling loopt tot en met 24 mei 2021 en is toegankelijk van maandag tot zondag van 13 tot 18u (gesloten op woensdag)

De tentoongestelde werken dienen (na afspraak) afgehaald te worden op 25 en 26 mei 2021.

Artikel 5: Tijdens het jureringsproces is de organisator niet verantwoordelijk voor beschadiging of diefstal. Elke deelnemer staat zelf in voor het transport en de verzekering van zijn/haar werken.

De werken die tentoongesteld worden zullen door de organisatie verzekerd worden voor de duur van de tentoonstelling.

Artikel 6: De jury bestaat uit een lid van het Comité Ernest Albert aangevuld met externe juryleden.

Artikel 7: De beslissing van de jury is onherroepelijk en iedere deelnemer verklaart er zich mee akkoord door het feit van zijn deelneming. De onderscheiding kan binnen dezelfde discipline slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend worden.

Download hier het reglement als PDF

 

INFO: 015 28 29 90 – ernest.albert@mechelen.be – www.prijsernestalbert.be