2011

Prijs Ernest Albert 2011 voor Grafiek: Rapport van de jury
(dd. 15 september 2011)

Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen
15 september 2011 tussen 10 en 12u

Introductie

Ernest Albert (1900-1976) was een begenadigd kunstschilder. Als voormalig directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen lag het kunstonderwijs hem nauw aan het hart. Dankzij een belangrijke schenking van zijn vrouw Marcelle Albert aan de stad Mechelen leeft zijn streven verder in de vorm van de ‘Prijs Ernest Albert’.

Deze tweejaarlijkse prijs voor figuratieve kunst wordt alternerend toegekend aan docenten en leerlingen van het kunstonderwijs, afwisselend in de disciplines tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek/monumentale kunsten en grafiek. De Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen organiseert deze wedstrijd.

Voor 2011 is vrije grafiek aan de beurt. In aanmerking kwamen studenten en oud-studenten van de Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen

Inzendingen

Dit jaar waren er dertien inzendingen met elk drie werken.

De deelnemers zijn Martine Bourguignon, Tina Cornelissen, Luk De Caluwé, Siege Dehing, Marijke Goovaerts, Rita Jeltsch, Ekaterini Kaloudis, Renate Liesenborghs, Gilberte Symons, Mariette Vaganéé, Marie-Louise Van Der Auwera, Marleen Van Grunderbeek en Frans Vermeulen.

De jury, onder het co-voorzitterschap van Mark Bosselaers en Bart Eyckermans, bestond verder uit Corneel Campo, Bart Laerenbergh en Mik Mariën.

(En waarnemers Lieve Minten, Hans Martens en Frank Nobels)

De jury waardeert het aantal inzendingen en de verscheidenheid in technieken.

In een eerste ronde werd onder andere gekeken naar de coherentie van de ingezonden werken, de toepassing van de grafische technieken en de kracht van de verbeelding. Zes inzendingen werden weerhouden. Na deliberatie kwam men uiteindelijk uit bij twee inzendingen waaruit een laureaat gekozen werd.

Na beraadslaging kenden de jury de ‘Prijs Ernest Albert 2011 voor Grafiek’ toe aan Siege Dehing. De jury gaf ook een ‘Eervolle vermelding’ aan Martine Bourguignon.

Uit het juryrapport:

“De jury drukt zijn bewondering uit voor de homogeniteit van de drie ingezonden werken van Siege Dehing. De werken zijn het resultaat van een eigenzinnige toepassing van diverse druktechnieken die uiteindelijk in iedere drukgang leidt tot een quasi uniek beeld.

De jury waardeert vooral het onderzoek naar het gebruik van het medium en kleur. Siege Dehing durft het medium in vraag te stellen. Dit uit zich dan ook in de picturale kwaliteit van het werk en de intrigerende figuratie die een specifiek wereldbeeld oproept waarbij elementen uit de Afrikaanse kunst worden gecombineerd met abstracte kleurvelden en alledaagse elementen.”

“De jury kende tevens een Eervolle vermelding toe aan Martine Bourguignon.

Kleinschalig van formaat getuigen de werken van een groot vakmanschap en beheersing van de etstechniek. De figuratie spreekt tot de verbeelding en heeft de potentie om de toeschouwer deelachtig te maken in de rijke verbeeldingswereld van de kunstenaar.”

De prijs ter waarde van 500 euro wordt op zaterdag 17 september 2011 om 11 uur uitgereikt door de heer Frank Nobels, Schepen van Cultuur, in de Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen.

Praktisch

De tentoonstelling met het werk van alle kunstenaars is te bezichtigen in de Acacemie voor Beeldende Kunsten Mechelen van 17 september tot en met 16 oktober 2011
van maandag tot donderdag van 14 tot 18u en op zaterdag en zondag van 9 tot 12u.

Met dank aan de docenten Vrije Grafiek Mik en Corneel en het secretariaatsteam van de academie voor de administratieve organisatie en aan Luc en Lars voor de technische installatie van de tentoonstelling.