2018

Prijs voor Schilderkunst van de Stad Mechelen
Grote Prijs Ernest Albert 2018 voor Ermias Kifleyesus
4_Ermias_Levade_134x130cm_2018
Het stadsbestuur van Mechelen organiseert de tweejaarlijkse kunstprijs “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs wordt beurtelings toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst & grafiek. In 2018 is de disciplines Schilderkunst aan de beurt.
De jury, samengesteld uit Mark Bosselaers, Koen Leemans, Hilde Van Canneyt, Herman Van Ingelgem, Jan Van Woensel, onder het voorzitterschap van Hans Martens, kende de Grote Prijs Ernest Albert 2018 unaniem toe aan Ermias Kifleyesus.
De prijs van 7500 euro werd op zondag 17 juni uitgereikt door Björn Siffer, Schepen van Cultuur en Voorzitter van het Comité Ernest Albert.
Björn Siffer lichtte de beslissing van de jury toe:
“In het werk van deze kunstenaar is er een gedrevenheid om een beeld van de wereld in de ruimte van zijn”, het is dus een man, “werk binnen te trekken. Hierbij gaat het niet om een afbeelding of voorstelling, maar worden fragmenten uit de wereld gebruikt om vat te krijgen op, of een neerslag te geven van, het mysterie van de realiteit rondom ons. In de hedendaagse maatschappij vandaag, de wereld waarin deze kunstenaar zich beweegt, leven noties als multi-culturaliteit, migratie, globalisatie, overconsumptie en de overbevolking van grootsteden. Ze vormen impliciet de achtergrond waartoe zijn werk zich verhoudt, wiens elementen de kunstenaar zich toe eigent en eigen maakt.” (Tekstfragment Eva Wittocx)
Ermias Kifleyesus (°1974) leeft en werkt in Brussel en heeft zijn roots in Addis Abeba, Ethiopië. Hij studeerde aan Kunstacademies in Addis Abeba en Londen en aan het HISK in Gent. Hij tekent, maakt films en installaties en vandaag wordt hij geëerd voor zijn schilderkunst.
Wegens de hoogstaande kwaliteit van de ingezonden en geselecteerde werken kende de jury een eervolle vermelding toe aan de 15 andere geselecteerde kunstenaars:
Arne Bastien, Francis Bekaert, Jana  Cordenier, Wim De Pauw, Charlie De Voet, Bendt Eyckermans, Joost Gevaert, Gommaar Gilliams, Luis Guzman, Maryam Najd, Hilde Overbergh, Denie Put, Marie Rosen, Ezra Veldhuis, DAWid ADrian Wojtalewicz.
De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, gestudeerd hebbend of werkend in België). De Prijs is genoemd naar Ernest Albert (1900-1976), een begenadigd kunstschilder en voormalig directeur van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten Mechelen. Dankzij een belangrijke schenking aan de stad Mechelen door zijn vrouw Marcelle Breugelmans leeft zijn artistieke overtuiging verder in de vorm van de ‘Prijs Ernest Albert’.
Voor de huidige editie werd een record aantal dossiers ingediend. Niet minder dan 197 kunstenaars dongen mee naar een selectie. Op basis van de portfolio’s selecteerde een jury 16 kunstenaars die uitgenodigd worden om werk tentoon te stellen in de prachtige tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum Mechelen.
Zonder dat het een specifiek criterium was stelde de jury een gezonde diversiteit vast. De jongste kunstenaar is 24, de oudste 54 jaar. 7 kunstenaars zijn onder de dertig, 7 tussen de dertig en veertig en 2 boven de vijftig jaar. De verhouding vrouw/man is 5/11. Ook de diversiteit naar geboorte valt op. Naast 11 in België geboren kunstenaars zijn er kunstenaars uit Colombia, Ethiopië, Iran, Nederland en Polen die hier leven en werken.
De diversiteit zit hem ook in de benadering van het medium schilderkunst. Dit gaat van klassiek geïnspireerde kleinere werken tot monumentale formaten naast installaties die de grenzen van het medium opzoeken. De geselecteerde kunstenaars tonen ook overtuigend aan dat de discussie tussen figuratie en abstractie voorbijgestreefd is.
De tentoonstelling met werken van de 16 kunstenaars vindt plaats in het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen en loopt tot en met zondag 19 augustus 2018 en is gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 13 tot 18u.
Tijdens deze periode kan je in kunststad Mechelen ook nog tal van andere tentoonstellingen bezoeken.
In De Garage, ruimte voor actuele kunst, lopen tot 2 september de tentoonstellingen met werk van Emilio Lopez-Menchero en Tamara Van San.
Van 27 juni tot 1 juli kan je op 8 locaties in de binnenstad naar de D.ART Kunstroute gaan kijken.
En sinds vandaag, zondag 17 juni, is ook het prachtige Museum Hof Van Busleyden terug geopend voor het publiek.
De Grote Prijs Ernest Albert is een organisatie van het Comité Ernest Albert in samenwerking met de Stad

INFO: 015 28 29 90 – ernest.albert@mechelen.bewww.prijsernestalbert.be


Prijs voor Schilderkunst van de Stad Mechelen 2018
Grote Prijs Ernest Albert

REGLEMENT

(goedgekeurd door het Comité Ernest Albert te Mechelen, 6 februari 2018)

Artikel 1
Het stadsbestuur van Mechelen schrijft een tweejaarlijkse kunstprijs uit onder de benaming “Grote Prijs Ernest Albert”. Deze prijs wordt om de beurt, en in volgorde van de hierna vermelde disciplines, toegekend aan een kunstenaar die uitmunt in respectievelijk schilderkunst, beeldhouwkunst en tekenkunst/vrije grafiek. In 2018 komt de discipline SCHILDERKUNST aan bod.

Artikel 2
Het bedrag van de prijs voor het jaar 2018 bedraagt 7.500 EURO.

Artikel 3
De kunstprijs staat open voor professionele beeldende kunstenaars (geboren, woonachtig, werkend of gestudeerd hebbend in België). De professionaliteit wordt bij inschrijving aangetoond door vermelding van het diploma Hoger Kunstonderwijs of door aantoonbare professionele ervaring in het kunstenveld (wat moet blijken uit het CV)

Onder schilderkunst wordt verstaan: tweedimensionale kunstwerken utgevoerd in verf op eender welke drager met deze beperking (betreft afmetingen, gewicht en/of vergankelijk materiaal) dat de werken moeten tentoongesteld kunnen worden in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen. (zie verder)

Er wordt, ter nagedachtenis van mevrouw Marcelle Breugelmans, weduwe van de heer Ernest Albert en de schenkster van deze kunstprijs, verwezen naar de voorkeur van de schenkster voor de figuratieve vorm van de beoefende kunstdiscipline.

Artikel 4
De jurering gebeurt in twee ronden.

1) De eerste selectie gebeurt op basis van een ingezonden portfolio.
Deze portfolio bestaat uit:

  • het volledig ingevuld inschrijvingsformulier; (zie: prijsernestalbert.be)
  • kleurafbeeldingen van minimaal 3 en maximaal 10 werken met vermelding van titel, jaartal, techniek en afmeting;
  • een recent curriculum vitae met vermelding opleiding, een lijst van tentoonstellingen, eerder verworven prijzen en andere relevante informatie (vb. Tekstmateriaal, recensies, Links naar website(s) waar meer werk van de kunstenaar te zien is)

De portfolio kan uitgeprint op A4 of A3 papier* of digitaal aangeleverd worden op USB-stick (in één bestand als pdf of powerpoint – opgepast NIET als een reeks aparte jpeg’s).

Ten laatste op maandag 16 april 2018 (postdatum) te bezorgen aan:

Academie voor Beeldende Kunsten
ter attentie van Comité Ernest Albert,
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen

(* papieren dossiers kunnen na het jureringsproces, en dit ten laatste op 28 juni 2018, afgehaald worden op het secretariaat van de Academie Mechelen)

De digitale versie kan ook, indien niet groter dan 10MB, gemaild worden naar ernest.albert@mechelen.be (de naam van het bestand bevat de naam van de indienende kunstenaar). Grotere bestanden kunnen verzonden worden naar hetzelfde adres via WeTransfer.com

TIP: grote PDF-bestanden kunnen ‘gecompresseerd’ worden op websites zoals ‘smallpdf.com’

2) Op basis van de ingezonden portfolio en eventuele bijkomende gesprekken en/of atelierbezoek selecteert de jury x-aantal kunstenaars om hun werk tentoon te stellen in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.

De geselecteerde kunstenaars worden uitgenodigd om hun werk zelf te komen installeren. Heen- en terugtransport en installatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de kunstenaar. Voor de installatie in de tentoonstellingszalen is er assistentie voorzien van het Cultuurcentrum en Academie Mechelen. De installatie van de werken gebeurt in overleg met een curator.

De geselecteerde kunstenaar stelt in overleg met de organisatie x-aantal digitale beelden (goed voor print en vrij van rechten) ter beschikking voor een publicatie.

De werken moeten (na afspraak) geïnstalleerd worden in de periode van maandag 11 juni tot en met donderdag 14 juni 2018.

De jury duidt onder de tentoongestelde kunstenaars een winnaar en eventueel eervolle vermeldingen aan.

De opening van de tentoonstelling, bekendmaking en uitreiking van de prijs gaat door op zondag 17 juni 2018 (o.v. om 11 uur) in de Tentoonstellingszalen van het Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen.

De tentoonstelling loopt van 17 juni tot en met zondag 19 augustus 2018 en is gratis toegankelijk van donderdag tot zondag van 13 tot 18u.

De tentoongestelde werken dienen (na afspraak) afgehaald te worden op 20 of 21 augustus 2018.

Artikel 5
Elke deelnemer staat zelf in voor het heen- en terugtransport van zijn/haar werken.

De tentoongestelde werken worden door de organisatie ‘nagel tot nagel’ verzekerd.
De deelnemer bezorgt tijdig een gedetailleerde lijst van de te verzekeren werken.
De organisatie behoudt zich het recht voor om verzekeringswaarden te onderhandelen.

Artikel 6
De jury bestaat uit minimaal één vast lid van het Comité Ernest Albert aangevuld met externe juryleden en wordt voorgezeten door de directeur van de Academie Mechelen (zonder stemrecht). Leden van het Comité Ernest Albert kunnen als waarnemer aanwezig zijn op de jury.

Artikel 7
De beslissing van de jury is onherroepelijk en iedere deelnemer verklaart er zich mee akkoord door het feit van zijn deelneming. De onderscheiding kan binnen dezelfde discipline slechts eenmaal aan dezelfde persoon toegekend worden.

Download hier het reglement.
Download hier het inschrijvingsformulier in PDF.
Download hier het inschrijvingsformulier in Word.

INFO: 015 28 29 90 – ernest.albert@mechelen.bewww.prijsernestalbert.be